BESØK MOY PÅ
  • YouTube LogoYouTube
  • Twitter LogoTwitter
  • Facebook LogoFacebook
  • Blog LogoBlog
English website

Fotolesing-boken (Norsk)

FotoLesing Boken gir deg en oversikt over FotoLesing systemet.
kr 199,00


Fotolesing-boken (Norsk)

Detaljer

FotoLesing Boken gir deg en oversikt over hvordan det fungerer. Den tar deg gjennom alle fem trinnene og viser gode læreteknikker. Den lærer deg først hvordan "PhotoReading - Whole mind system" fungerer, før det står en del tips om hvordan å bruke det i hverdagen.