BESØK MOY PÅ
  • YouTube LogoYouTube
  • Twitter LogoTwitter
  • Facebook LogoFacebook
  • Blog LogoBlog
English website

Alle kan lære fotolesing

 

En forsmak på hva som er i vente

FotoLesing er en teknikk som kan læres av ALLE. En trenger ikke spesielle evner for å få det til bare tro på at det er mulig og handlingen om å komme igang. FotoLesing inneholder fem trinn som er tilpasset hjernen for bedre læring. De fem trinnene i FotoLesing er forbered, forhåndsles, fotoles, etterles og aktiver. Du vil lære hvordan å bruke systemet og etterhvert se hvordan du tilpasser det til hvordan du lærer best. Hemmeligheten ligger i at vi har mer en mer effektive hjerne enn slik de fleste bruker den i dag. Vi har alle hørt utsagn som: vi bruker 5% av hjernen o.l. Intrykket en får etter å ha lært FotoLesing  er at vi bruker til og med mindre enn det. Når du begynner å se mulighetene hjernen din har kan du slutte med unnskyldninger og gjøre mer enn du trodde var mulig på en tid som bare vil fasinere deg.

FotoLesing viser deg de begrensningene som binder deg til de evnene du har nå. Du vil finne metoder for å omgå begrensningene til den bevisste delen av hjernen og få kontakt med de utvidede bearbeidingsevnene til den delen av hjernen der ditt naturlige geni befinner seg. Den enkle atferden du vil lære deg, kan brukes allerede nå. Foreløpig kan du bare forestille deg alt det gode som kan skje når du begynner å bruke en større del av de indre talentene dine.

Beachvolleyball proffen Martin Spinnangr har deltatt på kurset, les om hans opplevelse på beachboys.no

Vi satt oss ned sammen med utvikleren av FotoLesing, Paul Scheele, du kan se videoer her

Har du noen spørsmål? Send mail til thomas@moy.no eller ring Thomas på 93 00 22 23

For å se kurs-datoer og/eller melde deg på, se her

 

———

I løpet av de mange årene Paul Scheele har undervist i FotoLesing for tusener av mennesker over hele verden, har Scheele vært vitne til mange personlige og profesjonelle forvandlinger.

Her er noen eksempler:

- En elev ved en videregående skole fotoleste ordboken gjentatte ganger og forbedret ordforrådskarakteren på opptaksprøvene til college dramatisk.

- En advokat bruker FotoLesing for å finne viktige fakta i tykke lovbøker raskt og effektivt. Nå bruker han ikke lenger en halvtime på de vanlige besøkene i juridiske biblioteker, han bruker fem minutter.

- En forfatter av tekniske fagbøker fotoleste en kundes programvaremanualer før det første møtet med prosjektingeniørene og kunne diskutere systemet på en overbevisende måte etter bare femten minutters forberedelser.

- En datatekniker finner stadig viktig informasjon i referansemanualer i løpet av noen sekunder.

- En advokat brukte tre minutter på å fotolese en 300 sider tykk juridisk håndbok fra Samferdselsdepartementet. Han fant straks det ene avsnittet i teksten som inneholdt den informasjonen han trengte for å vinne en rettssak. Statens ekspertvitne, som ikke hadde klart å finne dette avsnittet, ble målløs da han så advokaten briljere slik.

- En vannrensingsspesialist fra E.I. Dupont måtte lese gjennom en 7,5 centimeter tykk bunke med føderale regler fra Occupational Safety and Health Administration (OSHA) for å forberede seg til et møte. I løpet av den 35 minutter lange flyturen på vei til møtet fotoleste han dokumentene. Under møtet kunne han ganske korrekt fastslå at OSHA ikke lenger ville akseptere vannrensingsinformasjon som var mer enn tre år gammel – en teknisk detalj som lå gjemt i det reglementet han nettopp hadde fotolest.

- En forretningskonsulent avla et besøk ved byens bibliotek for å fotolese bransjeblader før sitt første møte med en mulig forretningskunde. Hennes kunnskaper om industritrender, hovedproblemer og nyskapende praksis gjorde at hun skilte seg ut blant konsulentene som ble intervjuet. Hun fikk kontrakten.

- En collegestudent brukte FotoLesing til å fullføre utdannelsen med gode karakterer, få jobb i et høyteknologifirma og gjøre seg bemerket selv om han var nyansatt. Han mener at suksessen skyldes de fordelene FotoLesing ga ham.

- En gruppe elever ved en videregående skole i Puerto Rico brukte FotoLesing til å vinne medaljer i en internasjonal kunnskapskonkurranse.

- En novelleforfatter erklærte i sin takketale etter utdelingen av en æresbevisning at FotoLesing var hemmeligheten bak hans store kreativitet og fremragende skrivestil.

Disse eksemplene er bare et beskjedent uttrykk for de mange fordelene ved FotoLesing. Kundene våre sier også at FotoLesing hjelper dem med å skrive rapporter, komme seg gjennom viktige eksamener, utmerke seg på skolen, gjøre seg ferdig med universitetsgrader, gjennomføre møter på en god måte, gjøre seg fortjent til forfremmelser og lese mer litteratur i fritiden.

Det eneste som kreves for å fotolese, er viljen til å eksperimentere, benytte seg av nye ideer, slappe av og leke. Det vil frigjøre din indre genialitet. Bli som et barn – naturlig nysgjerrig, undrende, eksperimenterende og utforskende – og en helt ny, lettlest verden vil utfolde seg.

Lesingen vil bli en ny kilde til personlig og profesjonell kraft. Du vil utforske skriftlig materiale langt mer effektivt enn før. Fordelene ved PhotoReadingens metode for hele hjernen vil hjelpe deg med å skape en livskvalitet som vil fryde og forbløffe deg.

Noen flere eksempler:

En elev forbedret matematikk-karakteren på videregående fra D til B i løpet av ett semester. Han forklarte det med at PhotoReading av mattebøkene måtte ha hjulpet ham med å løse oppgaver på en bedre måte. En annen elev fotoleste flere bøker under forberedelsene til en skriftlig oppgave. På oppgaven hennes skrev læreren: ”A+. Skrivestilen din er blitt bedre over natten. Hva har du gjort?”

Flere musikere har fortalt at de bruker FotoLesing når de skal lese noter. De rapporterer at hvis de fotoleser notene dagen før de skal spille et stykke for første gang, blir den første gjennomgangen mye enklere. Det er som om de allerede har øvd inn stykket.

En meksikansk doktor i psykologi ble bedt om å presentere en tjue sider lang forskningsrapport på en konferanse i California. Rapporten var skrevet på spansk, så hun ville bli nødt til å oversette samtidig som hun holdt presentasjonen. Selv om doktoren var tospråklig, syntes hun det var vanskelig å snakke engelsk mens hun leste noe på spansk. Hun fotoleste en spansk-engelsk ordbok flere ganger dagen og kvelden før presentasjonen. Under selve presentasjonen snakket hun flytende engelsk uten å snuble i et eneste ord. Hun kunne fortelle at hun følte seg avslappet og rolig under hele presentasjonen.

En gartner syntes det var lettere å gjenkjenne bestemte plantesorter etter å ha fotolest et planteregister.

En engelsklærer ved en videregående skole brukte FotoLesing-metoden for hele hjernen da han skulle forberede undervisningen i amerikansk litteratur, der Hemingway var tema. Hun fotoleste en rekke kommentarer om Hemingways bøker, samt alle bøkene han har skrevet, inkludert de to bøkene klassen skulle konsentrere seg om. I tillegg hurtigleste hun disse to bøkene. Hun ble overrasket over hvor lett det gikk å undervise denne klassen. Kunnskapene hun hadde tilegnet seg om temaet, gjorde det enkelt å gi gode og omfattende eksempler, og undervisningen fikk en dybde hun aldri før hadde vært i nærheten av.

En terrengsyklist suser fortere ned bakkene enn før fordi synsfeltet hans har åpnet seg. ”Jeg stoler på min indre visshet. Jeg føler meg avslappet, og sykkelen glir over ujevnhetene i terrenget.”

En nyansatt deltok i et møte den første arbeidsdagen. Før møtet hadde hun brukt noen minutter på å fotolese rapporter, og hun kunne bidra i diskusjonen som om hun hadde jobbet i bedriften i evigheter. ”Møtet ble en aktivering av stoffet. Jeg vet ikke hvem som ble mest overrasket, jeg eller de nye kollegene mine!”

To venner på skiferie leste romaner foran peisen om kvelden. Fotoleseren hadde med seg fem romaner, mens den andre bare hadde med seg én.

En kjemiker oppdaget at når han fotoleste lærebøkene fra studietiden, ble det enklere å forstå diagrammer han tidligere hadde hatt problemer med å skjønne.

To venner spilte tennis sammen i mange år. En av dem tok FotoLesing-kurset og fotoleste fem bøker om tennis. Spillet hans ble så dramatisk forbedret at kameraten ikke skjønte hva som hadde skjedd. Da han fikk vite hemmeligheten bak den mirakuløse forbedringen, meldte han seg på neste kurs. Resultatet var at hans spill også ble mye bedre.

En nybegynner i FotoLesing fotoleste ti bøker om dagen i flere uker til metoden ble en vane. En morgen fotoleste han en bok om forholdet mellom kvantefysikk og hjernen. Samme ettermiddag, i en kjedelig periode i fotballkampen til Minnesota Vikings, ble han sittende og tenke på ideer, konsepter, prinsipper og teorier om fysikk. Noen dager senere fortalte han kollegene om denne opplevelsen. Blant kollegene var det en fysikkekspert. Han spurte ut fotoleseren og kommenterte at denne legmannen visste utrolig mye om fysikk. Fotoleseren var sikker på at hvis han tok opp igjen boken og aktiverte den, ville han uten problemer forstå enda mer, siden FotoLesing hadde gitt ham et så godt grunnlag.

En suksessrik eiendomsutvikler hadde arbeidet seg opp ved egen hjelp. Han sluttet på skolen etter tiende klasse og så seg aldri tilbake. I løpet av sine femti år hadde han bare lest tre bøker. Da han hadde lært FotoLesing, rapporterte han som følger: ”Det er fantastisk. Jeg har lest tolv bøker på to uker, og jeg elsker det. FotoLesing-kurset er noe av det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.” I mange år hadde han trodd at han aldri kunne lære noe nytt. FotoLesing viste at han tok feil.