BESØK MOY PÅ
  • YouTube LogoYouTube
  • Twitter LogoTwitter
  • Facebook LogoFacebook
  • Blog LogoBlog
English website

Kreativitet

    Genius Code

GeniusCode Logo

Genius Code er et kurs som er utviklet både fra Win Wengers 30 år med forskning, kombinert med Paul Scheele forskning og utvikling innen læring.

Win Wenger har skrevet boken "The Einstein Factor" som er et godt grunnlag for dette kurset. Gjennom bruk av fantasi og større deler av hjernen enn vi vanligvis gjør kan vi komme opp med løsninger vi selv ikke ventet. Genius Code åpner dette potensialet og gir dermed helt nye måter å finne svar. En ting er mer kreativitet i de fleste situasjoner et annet viktig poeng er problem løsning. De gangene vi sitter fast i noe og føler vi bare går rundt oss selv så gir "Genius Code teknikker" muligheten til å se situasjonen fra helt nye sider. Geniet vårt er så enormt at mulighetene vi har for å løse utfordringer har vi sett kun små deler av gjennom vanlige teknikker.

På kurset blir det mye tegning, tankeprosesser, lek, samarbeid med andre, oppdagelser av nye sider av seg selv, utforsking av kreativitet og mye mer.

Er det kurs tilgjengelig så meld deg på om du finner dette interessant.

 

 

Ta kontakt for spørsmål om kurset eller interesse for å få kurset der du bor.


    Whole Brain thinking model

Er utviklet av Kanda Massanori som er kjent i USA for sitt arbeidet innen markedsføring. Massanori ble kåret av Magasin Q til markedsføring nr 1 i Japan. Teknikken er en solid måte å sette seg mål på hvordan å komme fra dagens situasjon til ønsket situasjon. Mye av tankegangen til Massanori er basert på å være lykkelig. Fasinerende effektiv måte for å bedrifter og personer til å finne en effektiv løsning på problemer og utfordringer.