BESØK MOY PÅ
  • YouTube LogoYouTube
  • Twitter LogoTwitter
  • Facebook LogoFacebook
  • Blog LogoBlog
English website

Oppfinnelsen lanseres 15. januar

10.01.2013

Oppfinnelsen ble oppdaget da Thomas Moy lette etter en måte å løse sin egen dysleksi på. Så viste det seg at effekten var like stor på folk som var flinke å lese.

Det er en blanding av fryd og spenning som hoper seg opp for oss når vi nå endelig skal lansere produktet som ble kjent gjennom TV2 sitt program Skaperen i 2009. Produktet "Moy - Focus now" ble laget i leiligheten da Thomas var student og hadde mer å lese enn var som var mulig å gjennomføre for en dyslektiker. Etter en tur til USA, opplæring i leseteknikken FotoLesing og et møte med Paul Scheele, ble Thomas introdusert for teknikker som var helt nye for ham. Etter å ha lært seg leseteknikker som gjorde det mulig å lese slet han fortsatt med konsentrasjonen. Det å holde fokuset på tekstens innhold var veldig vanskelig. En av teknikkene i FotoLesing skal være med å sørge for at en er mer fokusert og klar for å ta inn informasjon. Denne teknikken gjorde at det ble mulig for Thomas å huske den informasjonen han leste, i tillegg til at det gikk mer flytende og raskere.

Det var bare et problem - han klarte kun å holde denne konsentrasjonen i korte perioder. Ettersom det var fint å lese så lenge konsentrasjonen var på plass lette Thomas etter en måte å holde den lenger på. Da kom han over informasjon om det å bruke lyd for å gjøre det samme som denne teknikken gjorde. For å gjøre en lang historie kort endte han opp med noe på hodet som skulle gjøre akkurat dette.

En skoleoppgave om å lansere et produkt noen måneder senere lekte han med tanken om å videre utvikle dette til et produkt som kunne lanseres på markedet. Ikke en gang her var en tanke på plass om å faktisk utføre dette.

Etter deltakelse i Skaperen var lysten til å gi opp stor. Da ringte en dame som spurte om hun kunne prøve det på sin sønn. Thomas kjørte innom, leverte prototypen og ba dem si ifra om de syns den virket, hvis ikke kunne de kaste den. Dette forsøket endte med en to sider sak i avisen med tittelen: "Moy ga sønnen min leseglede". Hvor denne moren stod frem og fortalte historien om sin sønn. Denne forbedringen gjorde at det tentes et håp i at det kunne hjelpe andre enn bare Thomas selv.

Forsøkene begynte med dyslektikere og fortsatte med flinke lesere. Resultatene varierte, noen kom over tid og andre var tydelige med en gang. Noe av det vi så var hyperaktive barn som fikk ro til å sitte å jobbe med skolearbeid, raskere lesing på de fleste uansett hvor flinke de var å lese fra før, mer flyt i lesingen og mange flere eksempler.

Etter dette ble det fart i sakene og nå kommer produktet ut på markedet i håp om å kunne hjelpe alle til å være mer fokusert i det de trenger å gjøre. Om en ønsker å lese raskere, være mer konsentrert på jobb, fokus på den oppgaven en skal til med og mye mer. Dette er ikke bare for dyslektikere som det ble kjent for til å begynne med, men for alle som kjenner behovet for bedre konsentrasjon, bedre fokus, raskere lesing, mer flyt i lesingen og det å utfordre seg selv på en ny teknikk.

Enjoy Your Genius