BESØK MOY PÅ
  • YouTube LogoYouTube
  • Twitter LogoTwitter
  • Facebook LogoFacebook
  • Blog LogoBlog
Thomas Moy

Terms and Conditions

Terms and Conditions

 

Price and Payment

In the shopping cart the prices are including taxes and freight.
Terms and conditions are also listed there depending on what payment chosen.

Priser på varene er oppgitt inklusive moms. I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr. 
Betalingsvilkår oppgis i handlevognen, avhenging av valgt betalingsmåte. 
Fraktvilkår oppgis i handlevognen, avhengig av valgt fraktmetode.

 

Angrerett

Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefristen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den. Hvis avtalen gjelder en vare som er laget på bestilling eller en vare som har blitt gitt personlig preg, begynner angrefristen å løpe den dagen dere har mottatt informasjon.

Angrefristen gjelder ikke hvis:
Tjenesten er påbegynt i løpet av angrefristen med deres samtykke, 
prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet, som f.eks. på en aksje, 
varen er i en slik tilstand at den ikke kan leveres tilbake, 
forseglingen på lyd- eller bildeopptak eller dataprogram er brutt. Som forsegling regnes også teknisk plombering.

Angrefristen gjelder heller ikke for depositum.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den. Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.

 

Garantier og service

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

 

Leveranser

Leveransetid

Leveransetided oppgis i handlekurven under respektive fraktmetoder. Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen. DETTE VET EG IKJE NÅGE OM…

 

Pakker som ikke hentes

Hvis dere velger oppkrav som fraktmetode vil varen ligge på deres lokale postkontor i opptil 4 uker. Varer som ikke hentes innen denne fristen blir returnert til oss. For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 150,-

 

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav. Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.

Når dere benytter angreretten må dere, 
hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss, 
hvis det gjelder en tjeneste, gjøre materialet tilgjengelig for oss, med mindre dette skulle innebære problemer for dere.

Tilbakebetalingsplikt: 
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.

 

Depositum

Dpositum for kurs er bindende. Det er ikke mulig å få i retur men kan benyttes på ett annet kurs som er satt opp av Moy innen ett år etter betaling

Avlysning av kurs

Er det 7 deltakere eller mindre på et oppsatt kurs så er det mulighet for at det kan bli avlyst

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.